Prekių grąžinimo sąlygos

Kaip tą reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai - Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų išlaidų, per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytos Prekių Pirkimo- Pardavimo sutarties atsisakyti įsigytų prekių, pateikdamas Pardavėjui prašymą el paštu info@strommensolaris.com. Pirkėjas gali pasinaudoti pavyzdine Sutarties atsisakymo forma.

Prekių Pirkimo - Pardavimo taisyklių citata:

7. Prekių Kokybės Garantijos

7.1. Elektroninėje parduotuvėje parduodamos prekės duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

7.2 Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

7.3.  Kiekviena elektroninėje parduotuvėje parduodama prekė gali turėti tam tikrą galiojimo laiką, kurio konkretus terminas nurodomas ant prekės pakuotės.

7.4.  Jeigu prekės pristatymo Pirkėjui metu yra pasibaigęs prekės galiojimo laikas, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis arba sugrąžinti už pasibaigusio galiojimo prekę sumokėtus pinigus.

8. Sutarties Atsisakymas, Prekių Keitimas Ir Grąžinimas, Kainos:

8.1.Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pateikti kokybiškas, tinkamos prekinės išvaizdos prekes.

8.2. Pirkėjas įsipareigoja prekių kokybę bei atitikimą užsakymui tikrinti prekių perdavimo pirkėjui metu. Jei perduodamos prekės ar jų įpakavimas yra nekokybiškas ar neatitinka pirkėjo užsakymo, prekių trūksta, pirkėjas privalo įrašyti tai sąskaitoje faktūroje. Prie įrašo turi pasirašyti pirkėjas ir pardavėjas ar jų įgalioti asmenys (pvz. kurjeris). Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti iš pardavėjo tik tas prekes ar jų dalį, kuri yra nekokybiška ar neatitinka pirkėjo užsakymo. Sutikimą su sąskaitoje faktūroje padarytu įrašu apie prekių trūkumus pardavėjas ar jo įgaliotas asmuo patvirtina savo parašu. Patvirtinęs, jog pirkėjui pristatytos prekės yra nekokybiškos ar neatitinka pirkėjo užsakymo, pardavėjas įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų pakeisti nekokybiškas ar užsakymo neatitinkančias prekes tinkamomis ir užsakymą atitinkančiomis prekėmis. Tokiu atveju pakartotinio pristatymo pirkėjui išlaidas apmoka pardavėjas.

8.3. Pirkėjui priėmus prekes ir neįrašius prekių trūkumų sąskaitoje faktūroje, laikoma, kad perduotos prekės atitinka tokioms prekėms įprastus kokybės reikalavimus ir pirkėjo užsakymą.

8.4. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR Vyriausybės 2001 06 11 nutarimu Nr. 697 (galiojanti redakcija nuo 2019 09 01) patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis ir LR civiliniu kodeksu.

8.5. Remiantis Mažmeninės prekybos taisyklių 17 punktu, Pirkėjas neturi teisės atsisakyti pirkimo sutarties, sudarytos nuotoliniu būdu per 14 dienų, kai buvo įsigytos kokybiškos prekės, kurias parduoda Pardavėjas, tame tarpe mašinos ir mechaniniai įrenginiai, elektros mašinos ir įrenginiai, optikos, matavimo ir kontrolės prietaisai ir aparatai, antžeminio transporto priemonės

8.6. Prekės laikomos nekokybiškomis, jei pasibaigęs prekių galiojimo terminas, prekių sudėtyje yra teisės aktais draudžiamų sudedamųjų medžiagų, dėl netinkamų laikymo sąlygų iki prekių perdavimo Pirkėjui yra pakitusi prekių konsistencija ar kitos esminės ypatybės, prekės yra pažeistos mechaniškai, pažeistos jų pakuotės ar yra kitų prekių kokybės trūkumų.

8.7. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis ir prekių įsigijimo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

8.8. Prekės Pardavėjui gali būti perduodamos (grąžinamos) paštu ar per kurjerį ar pristatant į įmonės sandėlį. Pirkėjui kreipiantis elektroninio pašto adresu info@strommensolaris.com į Pardavėją bus pateiktos detalios grąžinimo instrukcijos.

8.9. Taisyklėse nustatytais prekių grąžinimo atvejais už prekes sumokėtus pinigus Pirkėjui Pardavėjas grąžina per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių gražinimo dienos, pervesdamas pinigus į mokėtojo už prekes nurodytą banko sąskaitą.

8.10. Jeigu grąžinamos prekės buvo pristatytos per kurjerį, t. y. Pirkėjas pasirinko prekių pristatymo būdą, kuris yra apmokestinamas papildomu paslaugos mokesčiu, Pardavėjas turi teisę iš Pirkėjui grąžinamos už prekes sumokėtos sumos proporcingai išskaityti Pardavėjo dėl prekių pristatymo patirtas išlaidas.

Pridėta palyginimui